• A  A  A  A  
  • Procedura Legalizacyjna

    Proces legalizacji samowoli budowlanej określony został w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z jej przepisami powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, nakazuje rozbiórkę obiektu lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo legalizuje.

    Procedura legalizacyjna przed 1995 r.

    Procedura Legalizacyjna po 1995r.

    Opłata legalizacyjna