• A  A  A  A  
 • KOMUNIKAT – OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE

  Zarządzenie Nr 1/2020

  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  w Bartoszycach

  z dnia 18 marca 2020 r.

  w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań
  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam co następuje:

  § 1

  Ust. 1
  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzam w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zakaz bezpośredniej obsługi interesantów.

  Ust. 2
  Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez E-Usługi
  w tym elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP jak również drogą telefoniczną.

  Ust. 3
  Odwołuje się wszelkie wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie
  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach wyznaczone
  na dzień 18 marca 2020 r. i następne.

  Ust. 4
  Odwołuje się wszelkie kontrole i oględziny w terenie wyznaczone
  na dzień 18 marca 2020 r. i następne.

  Ust. 5
  W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się
  bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy
  z pracownikiem merytorycznym Inspektoratu oraz uznaniu przez pracownika
  Inspektoratu konieczności osobistego stawiennictwa interesanta i uzgodnieniu
  terminu wizyty co do dnia i godziny.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach

  Grzegorz Klimczak