• A  A  A  A  
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  Grota-Roweckiego 1/323
  11-200 Bartoszyce

  Godziny Urzędowania:
  Pon. – Pią.: 07.00 -15.00

  tel.: (0 89) 762 93 90
  fax: (0 89) 762 93 90

  pinb@pinb-bartoszyce.gov.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Terminy i procedury załatwiania spraw

  Zgłaszający się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie, której toczy się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizacje obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego. Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnych, w terminie określonym w art. 35 K.p.a - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

  Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 14 dni od dnia doręczenia wezwania do inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.